ASHENA.NET

شبکه خصوصی آشنا


فهرست مطلب
شبکه خصوصی آشنا
مزایای شبکه خصوصی آشنا
تمامی صفحات

یكی دیگر از خدماتی كه شبکه آشنا برای تكمیل سبد محصولات و خدمات خود به مشتریان ارایه می‌كند، خدمات ایجاد شبكه‌های خصوصی مجازی VPN است. هم‌اكنون طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها و موسسات از این بخش از خدمات گروه شركت‌های آشنا بهره می‌گیرند.
ارایه‌ی این سرویس نیازمند برگزاری جلسات كارشناسی برای شناخت نیاز و در نهایت تهیه طرح فنی مناسب با توجه به شرایط و نیازمندی‌های مشتری‌ست.

شبكه‌های خصوصی مجازی یا Virtual Private Network كه به اختصار VPN نامیده می شود، امكانی برای انتقال ترافیك خصوصی بر روی شبكه عمومی هستند. به طور معمول  از VPN برای اتصال دو شبكه‌ی خصوصی از طریق یك شبكه‌ی عمومی مانند اینترنت استفاده می‌شود. منظور از یك شبكه‌ی خصوصی، شبكه‌ای است كه به صورت آزاد در اختیار و دسترس عموم نیست. به طور معمول، برای پیاده سازی VPN دو یا چند شبكه‌ی خصوصی از طریق یك تونل رمز شده به یكدیگر متصل می‌شوند.
در واقع به این وسیله اطلاعات در حال تبادل بر روی شبكه‌ی عمومی از دید سایر كاربران محفوظ می‌ماند.VPN  را می‌توان بسته به شیوه‌ی پیاده‌سازی و اهداف پیاده‌سازی آن به انواع مختلفی تقسیم كرد.
براساس بسترهای انتقال اطلاعات از جمله اینترنت، ارتباطات بین شهری و داخل شهری و یا بر اساس فناوری‌های به كار گرفته شده مانند  MPLS، VPLS، VLAN، L2TP  و انواع مختلف  IP tunnelها و در قالب لایه 2 و 3 امكان‌پذیر است.
به این وسیله امكان ارتباط شبكه داخلی دو سازمان، یا یك شركت در سطح یك شهر یا كشور امكان‌پذیر می‌شود. همچنین امكان ارتباط تلفنی از طریق شماره‌های داخلی سازمان از طریق ارتباط مراكز تلفن میسر می‌شود.Joomlart