جهت عضویت در طرح
یارانه اینترنت آشنا

و بهره مندی از
اینترنت هوشمند فقط ساعتی 100 تومان

به ترتیب زیر عمل کنید:
• با یوزرنیم و پسورد yaraneh و شماره اتصال 9095119090 به شبکه هوشمند آشنا متصل شوید
• فرم ثبت نام زیر را تکمیل نمایید
• در پایان هر دوره با مراجعه به شرکت آشنا و همراه داشتن قبض تلفن پرداختی خود ، یارانه اینترنت خود را نقدا دریافت نمایید

نام *
نام خانوادگی *
جنسیت*
شماره تلفن همراه*
شماره تلفن ثابت*   - 0511
ایمیل*
سال تولد*
تحصیلات*

سئوال : چگونه می توانم یارانه خود را دریافت کنم ؟
پس از انجام مراحل فوق و تکمیل ثبت نام خود ، به میزان هر ساعت استفاده از شبکه هوشمند آشنا با یوزرنیم و پسورد yaraneh و سرشماره 9095119090 مبلغ 116 تومان در حساب کاربری شما ذخیره می گردد و شما می توانید در پایان هر دوره با مراجعه به شرکت و به همراه داشتن قبض تلفن پرداختی همان دوره خود ، یارانه خود را نقدا دریافت نمایید .
به عنوان مثال اگر شما در یک دوره ( 2 ماه) به میزان 100 ساعت از شبکه هوشمند آشنا با یوزرنیم و پسورد yaraneh استفاده کنید ، و قبل از آن در سایت ثبت نام کرده باشید ، با مراجعه به شرکت مبلغ 116000 ریال به عنوان یارانه به شما نقدا تقدیم خواهد شد .
بنابراین شما برای استفاده از اینترنت هوشمند تنها ساعتی 100 تومان پرداخت کرده اید .
این در حالی است که هزینه استفاده از اینترنت هوشمند سایر شبکه ها در مشهد برای شما ساعتی 216 تومان هزینه داشته و هیچ مبلغی از قبض شما کسر نشده یا عودت داده نخواهد شد .
توجه داشته باشید که آورنده قبض به معنای صاحب خط تلقی می گردد و وجه یارانه فقط به این شخص تعلق می گیرد.

آدرس: امامت 50 - نبش چهارراه دوم سمت چپ - پلاک 80/1
روابط عمومی 24 ساعته : 6081800